May 24, 2012

Maher Zain Membaca Surah Al Hasyr Ayat 21

Anda tentu sudah pernah mendengar Maher Zain menyanyi, namun pernahkah mendengar Maher Zain membaca Al Quran? Berikut ini adalah video Maher Zain membaca surah Al Hasyr ayat 21.law anzalnaa haadzaa alqur-aana 'alaa jabalin lara-aytahu khaasyi'an mutashaddi'an min khasyyati allaahi watilka al-amtsaalu nadhribuhaa lilnnaasi la'allahum yatafakkaruuna

Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quraan ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.